Geen klachtenuurtje

Sonja Zwemmer won onlangs de V&VN Zorgaward met haar project High Tea. Tijdens de high tea kunnen bewoners van het verzorgingshuis praten over de gang van zaken op de afdeling.

Simone Paauw

Sonja Zwemmer, verzorgende in verzorgingshuis ’t Hamersveld in Leusden, bedacht de high tea, omdat ze vond dat er iets miste in de communicatie met bewoners van haar afdeling. Onderling klaagden bewoners vaak, bijvoorbeeld over het eten, maar in individuele gesprekken gaven ze meestal aan geen klachten te hebben. Met een high tea wilde ze graag een veilige sfeer creëren waar de bewoners zich makkelijker zouden uitspreken over bepaalde klachten of juist over dingen die goed gaan. Sonja Zwemmer: “Het was niet de bedoeling dat het een klachtenuurtje zou worden, maar meer een manier om zowel de communicatie tussen bewoners onderling als die met verzorgenden en andere disciplines te vergroten. Ik vind dat de high tea-bijeenkomsten het saamhorigheidsgevoel onder de bewoners heeft versterkt. Vaak kenden ze elkaar niet of nauwelijks, terwijl ze bij elkaar op een gang woonden. Nieuwe bewoners worden nu altijd tijdens de high tea aan de rest voorgesteld.”

Navolging

De high tea vindt sinds de zomer van 2006 ieder half jaar plaats op de afdeling van Sonja Zwemmer. Sindsdien heeft het project navolging gevonden in het hele huis op de somatische afdelingen en ook bij andere locaties binnen dezelfde organisatie. Sonja Zwemmer coacht daarbij de verzorgenden die de high tea op hun eigen afdeling willen opzetten. Het project heeft al een aantal veranderingen binnen het zorgcentrum teweeggebracht. Sonja Zwemmer: “Tijdens de eerste bijeenkomst vertelde een bewoner dat hij helemaal niet wist wie de locatiemanager was. Hoewel iedereen zijn kantoor mag binnenlopen, blijkt de drempel toch hoog te zijn. Bij de volgende high tea heeft hij zichzelf voorgesteld aan de bewoners en sindsdien is hij er altijd bij. Voor hem is het ook leerzaam om uit eerste hand te horen wat er leeft.”

Haarnetjes

Eten en drinken blijkt een rode draad te zijn. Sonja Zwemmer bedacht de vorm van een high tea, omdat ze er zeker van was dat bewoners sneller geïnteresseerd zouden zijn in de bijeenkomst als ze lekker zouden kunnen eten. Ook blijken veel van de klachten te gaan over het eten en drinken op de afdeling. Sonja Zwemmer: “Een meneer vertelde bijvoorbeeld dat hij altijd zo vol zit van het gebakje op zondagmorgen, waardoor hij zijn warme eten, dat vlak daarna op tafel komt, bijna niet op kan. Daar proberen we nu rekening mee te houden door het gebakje vroeger te geven. Een andere bewoner vond het vies dat er wel eens haren van verzorgenden op haar bord lagen. Daarom dragen we nu haarnetjes bij het uitdelen van het eten uit de voedingskar.”

Serieus

Volgens Sonja Zwemmer maken de bewoners deel uit van een bescheiden generatie en zijn de wensen die tijdens de high tea naar voren komen, meestal vrij eenvoudig. Het geeft haar een goed gevoel als mensen die niet zo snel iets zeggen, wél met hun klachten en wensen naar buiten komen tijdens de bijeenkomst. Sonja Zwemmer: “Het is voor ouderen ook makkelijker om gezamenlijk iets te zeggen en ze merken dat we ze serieus nemen, doordat we bijvoorbeeld ook echt veranderingen doorvoeren.”

Dit interview verscheen in Bijzijn, editie verpleeg- en verzorgingshuizen, nummer 6, november 2007
Profiel
Naam: Sonja Zwemmer
Leeftijd: 45
Opleiding: Vig en bezig met deelkwalificatie 407+. ‘Aan het einde van de opleiding van een jaar ben ik gespecialiseerd als geriatrisch verzorgende. Het voordeel van deze opleiding is dat je makkelijk kunt doorstromen naar de opleiding Verpleegkunde niveau 4. Ik zit er steeds meer aan te denken dat ook te gaan doen.’
Werk: Verzorgende in ’t Hamersveld in Leusden.
Hobby’s: Zinloos tv-kijken, abseilen, volleybal, theaterbezoek, alles lezen en kijken van Mart Smeets, koken, eten met vrienden en uit eten gaan.
Ambities: Projecten opzetten, coördineren, zorgen voor continuïteit in de zorg en leiding geven.