Over Simone Paauw

Sinds 2008 werk ik als journalist bij weekblad en website Medisch Contact voor artsen en geneeskundestudentenuitgave Arts in Spe. Ik volg het nieuws en achtergronden over artsen en de medische sector en ben verantwoordelijk voor enkele rubrieken. Geregeld schrijf ik bijvoorbeeld artikelen voor de rubriek Achter het Nieuws, waarbij de onderwerpen uiteenlopen van burn-out onder a(n)iossen tot medische zorg voor daklozen of het vertrek van de KNMG bij de World Medical Association.

Ik interview graag artsen over hun werk of over de balans tussen werk en privé. Soms zijn het aangrijpende persoonlijke verhalen die mij worden toevertrouwd, vaak zijn het verhalen waarin onze artsendoelgroep zich zal kunnen herkennen. Ook neem ik voor reportages graag een kijkje achter de schermen bij artsen, zo kijk ik mee tijdens spreekuren of een operatie.

Het liefst schrijf ik over ‘de bijzondere gewone dokter’, waarbij ik het meest word geraakt door verhalen waarin ‘ongelijkwaardigheid’ een rol speelt. Zo schreef ik over Syrische artsen die in Nederland BIG-geregistreerd arts willen worden. Of over de positie van LHBTI-artsen anno nu en in de jaren tachtig. Ook heb ik voor Medisch Contact en Arts in Spe een grote enquête uitgezet onder artsen en geneeskundestudenten over #MeToo op de werkvloer en tijdens de geneeskundeopleiding. De resultaten logen er niet om; hoe lager in de hiërarchie, hoe meer artsen en vooral coassistenten last hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook schreef ik over artsen die zelf een psychische ziekte hebben – en dat vaak voor zichzelf houden. Of over artsen die op het werk te maken hebben met agressieve patiënten. Heel mooi vind ik het als iemand een bijzondere ontwikkeling heeft doorgemaakt, bijvoorbeeld net even harder heeft moeten werken om zichzelf te bewijzen of afwijkt van het meest gangbare pad. Of over… teveel om op te noemen…

Tot en met 2017 werkte ik bij Medisch Contact niet alleen als journalist, maar ook als webredacteur. Ik maakte onder meer digitale nieuwsbrieven en plaatste content op de website.

In mijn vrije tijd ben ik betrokken bij de Verhuispool van Welkom in Utrecht. Deze verhuispool helpt vluchtelingen met een verblijfsstatus als zij van het asielzoekerscentrum verhuizen naar een woning in Utrecht of elders in het land. Zelf help ik vooral als mensen naar mijn eigen woonwijk of omliggende woonwijken verhuizen.

Daarnaast organiseer ik sinds 2016 Rommelroute Lunetten, waarbij inwoners van de wijk vanuit eigen huis of (voor)tuin hun overbodige spullen verkopen. Wat begon als een spontaan ideetje in de wijk-Facebookgroep werd al snel veel groter dan verwacht. Ik had het al een succes genoemd als twaalf mensen hadden meegedaan. Maar in 2016 deden er meteen ruim veertig mensen mee en daarna lag het aantal ieder jaar boven de honderd. Tijdens Rommelroute Lunetten krijgen allerlei spullen voor een klein prijsje een nieuw huis, de duurzaamheidsgedachte past goed bij de wijk. Daarnaast vertellen veel wijkbewoners dat de Rommelroute verbindend werkt. Buurtgenoten maken eens een praatje en in sommige straten wordt inmiddels een straatbarbecue of -feest gehouden op de dag van de Rommelroute.

Tussen alle bedrijven door probeer ik te ontspannen in mijn volkstuin, hoewel het meestal hard werken is om de tuin enigszins onkruidvrij te houden.

Sinds mijn opleiding journalistiek verzamel ik Nederlandstalige romans (fictie) waarin de hoofdpersoon journalist is, of belangrijke personages. Ik heb twee scripties geschreven over deze fictieve journalisten en een artikel over fictieve hoofdredacteuren. Inmiddels heb ik meer dan honderd romans. Tips zijn altijd welkom.

In 2001 begon ik met de deeltijd journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en in 2006 studeerde ik af. Tijdens mijn studie werkte ik parttime, onder meer als publieksmedewerker bij het Persmuseum, dat toen nog was gevestigd in Amsterdam. Stage liep ik bij de webredactie van de afdeling Gezondheid van de AVRO en vakblad De Journalist (inmiddels Villamedia Magazine).

Na een grote freelance-klus werkte ik in 2007-2008 op tijdelijke basis als journalist bij Bijzijn, een vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden. Voor Bijzijn deed ik zowel redactioneel werk voor het blad als voor de website www.bijzijn.nl. Voor Bijzijn schreef ik interviews, reportages, achtergrondverhalen en nieuwsberichten.

Naast mijn werk was ik bijna drie jaar lang actief als bestuurslid van Vers in de Pers (ViP), de sectie voor studenten en starters van de NVJ. Als bestuurslid van ViP maakte ik deel uit van de website-commissie. Ik beheerde de site www.versindepers.nl, stuurde vrijwilligers aan en schreef zelf artikelen en nieuwsberichten. Bovendien had ik een grote rol in de voorbereiding en uitvoering van de Nacht van de Journalistiek, een drukbezocht evenement dat werd gehouden op zaterdagavond 22 september 2007. Ook in 2008 was ik betrokken bij de organisatie van weer een Nacht van de Journalistiek.

Meer weten? Mail naar: simonepaauw@gmail.com