De fictieve journalist

Eén van de 'srillers' uit de reeks van Rinus Ferdinandusse

Eén van de ‘srillers’ uit de reeks van Rinus Ferdinandusse

In 2006 schreef ik voor mijn opleiding journalistiek twee scripties over ´de fictieve journalist´. Hiervoor verzamelde ik tientallen romans uit de periode 1945-2005 waarin journalisten een belangrijke of de hoofdpersonage zijn.
Voor de eerste scriptie deed ik onderzoek naar het beeld van de journalist in de Nederlandstalige fictie. Lees: De fictieve journalist

Voor de tweede scriptie deed ik onderzoek naar de vraag hoe het beeld van de fictieve journalist gerelateerd is aan de ontwikkelingen in de persgeschiedenis tussen 1945 en 2005. Lees: De fictieve journalist en het tijdsbeeld

In 2010 vroeg Elsevier-hoofdredacteur Arendo Jourstra mij een hoofdstuk over de ‘fictieve hoofdredacteur’ te schrijven voor het ‘Handboek Hoofdredacteur’, die in een beperkte oplage is uitgegeven. Lees: De fictieve hoofdredacteur, Klootzak, slapjanus, held

 

De fictieve journalist en het tijdsbeeld

Een onderzoek naar hoe het beeld van journalisten en de journalistiek in de Nederlandstalige fictieve literatuur gerelateerd is aan de ontwikkelingen in de journalistiek

Begin 2006 rondde ik voor mijn deeltijdopleiding Journalistiek mijn miniscriptie af. Voor deze miniscriptie deed ik onderzoek naar het beeld van journalisten in de fictieve Nederlandstalige literatuur. Mijn eindscriptie is een vervolg op mijn miniscriptie, omdat ik nog veel meer had te vertellen over de fictieve journalisten. Ik heb hierbij een nieuwe invalshoek gebruikt. Gebaseerd op 58 fictieve romans, verscheidene recensies en artikelen en vakliteratuur heb ik een aantal ontwikkelingen behandeld uit de persgeschiedenis van 1945 tot 2005.

Eindscriptie, juni 2006
Door: Simone Paauw
Fontys Hogeschool voor Journalistiek
Begeleider: Huub Evers
Beoordelaar: Theo Dersjant
Deskundige : Nanda Troost
Behaald cijfer: 9

 

Inleiding

Hoofdstuk 1: 1945-1965

1.1: Vlak na de bevrijding

1.2: De verzuiling

1.3: De journalistieke reportage

1.4: Hét voorbeeld

Hoofdstuk 2: 1960-1980

2.1: Het proces van ontzuiling en democratisering

2.2: Invloed van de televisie

2.3: Verandering van beroepshouding

2.4: Onderzoeksjournalistiek

Hoofdstuk 3: 1980-2005

3.1: Nostalgie

3.2: Opiniebladen

3.3: Mediahypes

3.4: Sensatie

3.5: Een onzekere toekomst

Conclusie

Bijlagen

Bijlage 1: Koos Tak bestaat

Bijlage 2: Literatuurlijst

Lees verder →